Kekkilä kantaa vastuunsa

Kekkilä on edelläkävijä vastuullisten ja ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien käyttöönotossa ja kehittämisessä.

Vastuulliset toimintaperiaatteemme ohjaavat kaikkea tekemistämme, ja edellytämme niiden noudattamista myös alihankkijoiltamme.

Toimimme vastuullisesti suhteessa ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin. Huolehdimme turvetuotannossamme ympäristön hyvinvoinnista yli lain vaatimien rajojen, kannamme vastuumme asiakassuhteissa ja huolehdimme työpaikkojen säilymisestä toimimalla taloudellisesti vastuullisella tavalla. Meillä ja meidän kanssamme on hyvä tehdä töitä ja tuotteitamme on turvallista käyttää.

Vastuullista ympäristörakentamista

Euroopan unioni on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet ilmastonmuutoksen estämiseksi. 2030-luvun tavoitteeseen sisältyy kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 prosentilla. Pystyäkseen tähän kehitykseen eurooppalaisten yritysten on tuotettava 20 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasuja jo vuoteen 2020 mennessä.

Viherrakentamisessa ja puutarha-alalla tämä tarkoittaa mahdollisuuksia ja haasteita. Säädösten ja kuluttajien kysynnän myötä ne kasvattajat ja viherrakentajat, jotka pystyvät täyttämään tai ylittämään ilmastotavoitteet, tulevat menestymään myös jatkossa.

Viherrakentamisessa hankkeet ovat laajoja ja vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Meille on tärkeää, että kasvualustamme valmistetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan ja haluamme edelleen löytää uusia toimintatapoja.

Tuore vastuullisuusohjelmamme takaa, että edistämme entistä vahvemmin ympäristön ja ihmisten hyvinvointia. Ohjelmamme huomioi myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vastuullisuusohjelmamme painopistealueiden mukaisesti.

 

Näihin keskitymme:

Me Kekkilä-BVB:ssä haluamme tukea asiakkaitamme matkan varrella. Antamalla vahvan asiantuntemustamme kasvualustoista asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme käyttöön, voimme kasvaa yhdessä paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi.

 • Ihmisten kukoistaminen

  - Luomme iloa, hyvinvointia ja merkityksellisyyttä kasvattamisen kautta

 • Kestävän ruoantuotannon ja elämäntapojen tukeminen

  - Turvallisen, kasviperäisen elintarviketuotannon mahdollistaminen maailmanlaajuisesti
  - Innovatiivisten uusien keinojen kehittäminen elintarvikkeiden kasvattamiseksi niin ammattiviljelyssä, kodeissa ja kaupunkialueilla

 • Vihreä kasvu ja kierrätys

  - Vastuullisen kiertotalouden edistäminen
  - Jätteen muuttaminen kasvualustaksi

 • Biodiversiteetti ja soiden ennallistaminen

  - Luonnon monimuotoisuuden mahdollistaminen ja lisääminen niin suoympäristössä kuin kaupungeissakin
  - Hiilidioksidin talteenoton edistäminen

Juuremme ovat syvällä Pohjolan mullassa.

Mikko Jortikan vuonna 1924 perustama pieni perheyritys on vuosien saatossa kasvanut yhdeksi maailman suurimmista kasvualustavalmistajista. Tänä päivänä tuotteitamme viedään yli 70 maahan. Toiminnallamme on sekä laatu- (ISO 9001) että ympäristöjärjestelmän (ISO 14001) sertifikaatit, mikä takaa tasaisen ja korkean laadun läpi koko tuotantoprosessimme.

ISO-sertifioitu tuotanto

Moderni, automatisoitu tuotantoprosessi sekä mittava laadunvalvonta takaavat korkealuokkaisen lopputuloksen. Tuotantomme on ISO-sertifioitua ja kaikki tuotteemme valmistetaan sovittujen prosessien mukaisesti. Sen lisäksi, että valvomme laatua itse, lähetämme säännöllisesti näytteitä ulkopuoliseen laboratorioon analysoitavaksi. Näin varmistamme, että jokainen tuote vastaa luotettua Kekkilä-laatua.

 • Eettiset toimintaohjeemme

  Eettisistä toimintaohjeistamme löydät vähimmäisvaatimukset, joita työntekijöittemme, toimittajiemme ja niiden alihankkijoiden sekä näiden työntekijöiden on noudatettava Kekkilä Groupin kanssa toimiessaan.

  Lataa toimintaohjeemme

Miten Kekkilä tukee ympäröivää yhteiskuntaa?

 • Toimitamme optimaalisia ratkaisuja puutarha-alalle sekä koti- että kansainvälisillä markkinoilla. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme korkealaatuisia merkkikasvualustoja ja kasvinravinteita harrastaja- ja ammattiviljelijöille sekä viherrakentamiseen.

 • Palvelemme asiakkaitamme heidän odotustensa mukaisesti sekä keskitymme kehityksessä asiakastyytyväisyyden parantamiseen.

 • Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme ja prosessiemme laatua reagoimalla välittömästi kehittämistarpeisiin ja poikkeamiin.

 • Valmennamme henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme osaamista parantaaksemme jatkuvasti prosessiemme laatua ja tehokkuutta.

 • Vähennämme toiminnastamme johtuvia ympäristövaikutuksia sekä huolehdimme työ-, palo- ja ympäristösuojelusta.

 • Vastaamme oman työmme laadun ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet periaatteisiimme.