Kasvualustat

 • Mitä multa on?

  Multa on yleispätevä käsite, josta ammattilaiset käyttävät mieluummin nimeä kasvualusta. Mullalla tarkoitetaan luonnossa muodostunutta multaa tai keinotekoisesti valmistettua seosmultaa. Sanalla kasvualusta tarkoitetaan yleensä teollisesti valmistettua multaa.

  Kekkilän multa on teollisesti valmistettua, jossa fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet muodostavat kasvien kasvulle – hapen ja veden sekä ravinteiden saannin kannalta – sopivan kasvupaikan. Kekkilän valmistama multa sisältää käyttötarkoituksesta riippuen sopivassa suhteessa hiekkaa, turvetta ja kompostia. Teollista multaa valmistetaan erityisesti sen vuoksi, että eri kasveille ja eri käyttökohteisiin saadaan oikeanlainen ja käyttötarkoitusta vastaava hyvä ja tasalaatuinen kasvualusta, ilman vaaraa haitallisista monivuotisista rikkakasveista.

 • Millaista on hyvä kasvualusta?

  Hyvä viher- ja ympäristörakentamisessa käytettävä multa tai kasvualusta on tasalaatuinen seos kivennäis- ja eloperäistä ainesta, jossa on sopivassa suhteessa hiekkaa, turvetta ja kompostia, ottaen huomioon kasvien tarpeet ja mullan käyttötarkoituksen.

  Esimerkiksi kotipihalla hyvä kasvualusta on melko multava, vettä kohtuullisesti läpäisevä ja pidättävä. Runsasta kulutusta kestävän kasvualustan on oltava puolestaan sellaista, joka kantaa erittäin hyvin ja läpäisee vettä nopeasti. Kasvualustan käyttökohde on näin ollen otettava huomioon hyvän mullan kriteereitä määriteltäessä.

  Hyvän mullan laatukriteerit vaihtelevat kasvualustan ominaisuuksien mukaan. Kotipihalle soveltuvassa mullassa eloperäisen aineksen määrä saa olla yli 10 paino-% ja savipitoisuus n. 10 paino-%. Kivennäisaines saa olla maalajiltaan hietaa. Runsasta kulutusta kestävä kasvualusta, kuten jalkapallokenttä, vaatii kivennäisaineksen maalajiksi hiekkaa. Eloperäisen aineksen määrä saa olla n. 2 paino-% ja savipitoisuus maksimissaan 2 paino-%. Ravinteiden pidättyvyydellä ei ole väliä, sillä nopeasti kuivuva kasvualusta vaatii kastelujärjestelmän ja ravinteita voi antaa kasteluveden mukana.

 • Miksei multaa puhdisteta rikkakasveista esimerkiksi kuumentamalla?

  Jos multa tai raaka-aineet kuumennetaan niin, että kaikki juuret ja siemenet tuhoutuvat, mullan kaikki miljardit tärkeät pieneliöt tuhoutuvat. Tällöin kasvien kasvun kannalta korvaamattomat mullan biologiset ominaisuudet häviävät.

 • Onko Kekkilän multa rikkaruohotonta?

  Kekkilän mullassa ei ole monivuotisten rikkakasvien juuria. Toisin sanoen voikukan tai juolavehnän juuria ei tule puutarhaasi mullan mukana ja näin rikkaruohoista ei muodostu ongelmaa.

  Rikkakasveilta ei kuitenkaan voida kokonaan välttyä. Etenkin tuulessa leviävät rikkakasvien siemenet voivat levitä raaka-aineisiin tai multakasaan. Elokuussa pahimpia leviäimiä ovat jauhosavikka ja pihatatar: yhdestä jauhosavikan kukinnosta voi lentää jopa 10 000 siementä tuulen mukana pitkiäkin matkoja. Mullan tuottajat eivät näin ollen voi taata täysin rikkakasveista puhdasta multaa.

  Tuulen mukana leviävät rikkakasvit ovat yleensä kuitenkin yksivuotisia. Kun yksivuotisen kasvin varren katkaisee, kasvi kuolee heti. Esimerkiksi jauhosavikkaa ei tarvitse – eikä kannata edes – kitkeä juurineen nurmikolta. Riittää, kun ajat ruohonleikkurilla niiden päältä.

 • Voikukkia, mikä avuksi?

  Ohut multakerros ei estä vanhasta nurmikosta tai pohjasta kasvavia rikkakasveja kasvamasta uudenkin kerroksen läpi. Noin 20 cm:ä paksu multakerros tappaa alleen vanhat rikat. Juolavehnä ja etenkin kortteet eivät tosin häviä silloinkaan. Rikkakasvit kannattaa kuitenkin tuhota ennen uuden mullan tai kuorikatteen levitystä.

 • Miksi nurmikko ei idä tai itäminen on hidasta?

  Itämiseen vaikuttaa eniten siementen laatu. Esimerkiksi korkealuokkaiset stadion-seokset tai muut vastaavat lajikkeet ovat hitaita itämään, vaikka niistä saakin hyvän nurmikon. Edullisemmat lajikkeet itävät nopeammin, mutta niiden kasvu voi olla runsaampaa. Tällöin nurmikkoa joutuu leikkaamaan useammin, jolloin sen kulutuskestävyys on pienempi.

  Usein nurmikko perustetaan keväällä, jolloin maan lämpötila on vielä kovin alhainen. Huhtikuussa kylvetty nurmikko itää jopa 4 viikkoa, jos yöpakkaset vaivaavat. Vastaava nurmikko itää kesäkuussa 10 vuorokaudessa.

  Kasvualustan laatu on harvoin syyllinen itämisen ongelmille. Itäminen tapahtuu siemenen omien ravinnevarastojen, veden ja lämpötilan vaikutuksessa.

  Kekkilä suosittelee käyttämään pihanurmikoilla seoksia, jotka sisältävät yksivuotista raiheinää – tämä lajike itää jopa viikossa. Itämisen jälkeen se tarjoaa erinomaisen suojan siemenseoksen parempien lajikkeiden itämiselle – raiheinän seassa on kosteampaa ja paremmat olosuhteet itämiselle. Talvella yksivuotinen heinä kuolee ja jäljelle jäävät ”ne paremmat lajikkeet”.

  Kun toivot nopeasti valmista lopputulosta, vaihtoehtona on asentaa siirtonurmikko. Siirtonurmikko on heti asennuksen jälkeen käyttövalmis ja hyvännäköinen. Siirtonurmikon kohdalla on kuitenkin muistettava, että juurtuminen kestää noin 2 viikkoa, jonka jälkeen nurmi on normaalia kulutusta kestävä.

 • Miksi teollista multaa tehdään – miksi peltomulta ei kelpaa?

  Peltomullan laatu on vaihtelevaa, jolloin hyvä- ja tasalaatuisen peltomullan saatavuus on huonoa. Peltomullan laatu vaihtelee samankin pellon alueella. Pellon toinen laita voi olla hietapitoista ja toinen laita savista. Nykyaikaisessa viher- ja ympäristörakentamisessa laadun on oltava tasaista –  kasvualustan laatuvaihtelut näkyvät muuten heti puutarhan ulkonäössä ja kasvien kasvussa. Lisäksi peltomullat ovat rikkaruohoisia: pahimmillaan pelto on rikkakasvien siemenpankki, jonne siemeniä on kertynyt kymmenien vuosien ajan, säilyttäen itämiskykynsä.

  Teollisessa tuotannossa käytettävät raaka-aineet eivät tuhoa luontoa. Tuotannossa pyritään hyödyntämään kierrätettäviä kivennäismaita sekä kompostia. Tuotantoa pyritään tekemään asiakkaan lähellä ja lähialueilta saatavilla olevista raaka-aineista, jolloin säästytään pitkiltä kuljetusmatkoilta.

  Kekkilällä on sertifioitu ISO 14 000-standardien mukainen ympäristöhallintajärjestelmä.

 • Miten kasvualusta valmistetaan?

  Aluksi keräämme raaka-aineet: kivennäismaata, turvetta, kompostia ja joissakin tapauksissa muitakin raaka-aineita, kuten lecasoraa, kiviä, savea ja seulottua metsämultaa. Ainekset sekoitetaan kauhakuormaajalla esiseokseksi erillisen reseptikortin mukaisesti. Sekoittajilla on käytössään jokaista tuotetta varten oma reseptinsä. Esiseos syötetään seulalaitteistoon, jossa mullasta poistuvat kivet ja muut mahdolliset epäpuhtaudet. Tämän jälkeen laitteisto syöttää kalkin ja lannoitteen automaattisesti. Lopuksi kone syöttää mullan suuriksi kasoiksi.

  Näin ollen, kun multaa lastataan autoon, lastattavassa mullassa on monen eri hetken aikana syntynyttä multaa. Tämä takaa osaltaan tuotteen tasalaatuisuuden. Kuormia ei siis suinkaan sekoiteta erikseen, vaan laatu on suurtuotannon ansiosta tasaista.

 • Miksi mullassa on puuta seassa?

  Yksi mullan seosaine on suolta nostettu turve. Suolla on kasvanut puita, joiden korjuun jälkeen kannot on kyllä poistettu, mutta jäljelle jää hieman kantojen ohuimpia juuria, joita joskus kulkeutuu mullan sekaan seulonnasta huolimatta. Jos mullasta löytyy puunpaloja, poista ne vain mullan pinnasta. Syvemmälle jäävästä puusta ei ole haittaa, sillä se itse asiassa vain parantaa maan rakennetta ja lisää sen ilmavuutta.

   

 • Voiko kasvualusta sisältää ihmiselle haitallisia mikrobeja?

  Hyvälaatuinen kasvualusta sisältää monipuolisesti erilaisia maaperämikrobeja. Moninaisten hyötyjensä ohella osa näistä luonnollisista mikrobeista voi olla ihmisille haitallisia. Siksi on tärkeää olla tietoinen mahdollisista riskeistä ja suojautua niiltä tarvittaessa.

  Esimerkikisi jäykkäkouristus on kaikille tuttu maaperämikrobin aiheuttama sairaus, jota vastaan meidät rokotetaan. Sairastumisen välttämiseksi rokotuksen voimassaolosta ja käsien haavojen suojaamisesta ja puhtaana pidosta on erityisen tärkeää pitää huolta maa-aineksien kanssa työskennellessä.

  Tällä hetkellä on menossa tutkimuksia Legionella-bakteerin esiintymisestä kasvualustoissa ja kierrätysraaka-aineissa, jotta voidaan ohjeistaa näiden materiaalien kanssa työskenteleville ohjeistus turvallisiin toimintatapoihin ja suojautumiseen.

  Legionella on pieninä pitoisuuksina yleinen bakteerisuku vesistöissä ja maaperässä. Pitoisuudet voivat kasvaa runsaasti olosuhteiden muuttuessa bakteerille otollisemmiksi ihmisen toiminnan seurauksena.  Legionella tarttuu pääasiassa hengitysteitse, joten pölyn ja vesiaerosolien hengittämistä tulee välttää. Useimmat bakteerille altistuneet eivät sairastu, mutta bakteeri voi aiheuttaa keuhkokuumeen kaltaisia oireita, jotka on tärkeää diagnosoida oikein.

  LegiGrow -tutkimushanke
 • Miten kasvulustan käytössä tulisi huomioida legionella?

  Koska maa-ainekset sisältävät luontaisesti monenlaisia mikrobeja, joista osa voi olla ihmiselle haitallisia, tulisi orgaanisen pölyn hengittämistä välttää ja suojata haavat multia käsitellessä.

  Kuivat multapinnat kannattaa kastella pienellä vedenpaineella ennen käyttöä pölyämisen ja roiskumisen välttämiseksi. Kastelussa on hyvä käyttää sadetinta tai vesisuihkun hajottavaa suutinta.

  Kuivaa ja pölyävää kasvualustapintaa tulee kastella ennen sen työstämistä. Jos pölyämistä ei voi välttää, on syytä käyttää FFP3-tason hengityssuojainta.

  Avattuna säilytetyn multasäkin kuivunut sisältö on hyvä kostuttaa ennen käyttöä. Kuivunut multa on menettänyt kasveille tärkeitä biologisia ominaisuuksiaan, joten se voidaan kosteana sekoittaa tuoreeseen multaan.

  Kädet on hyvä pestä maa-ainesten käsittelyn jälkeen ja jäykkäkouristusrokotuksen voimassaolosta tulee huolehtia.

  Multatuotteita ei kannattaa säilyttää suoraan auringossa, sillä silloin lämpötila kasvualustakasoissa tai pakkauksissa saattaa nousta bakteerikasvustoa vilkastuttavasti. Pakkaus tulee avata maltillisesti, jotta multaa ei kulkeudu kasvoille.

  Erityisesti riskiryhmien, kuten vanhusten, tupakoitsijoiden tai immuniteetiltaan alentuneiden henkilöiden kannattaa välttää multapölyn hengittämistä mahdollisen legionella-altistumisen vuoksi ja hakeutua lääkäriin jos keuhkokuumeen kaltaisia oireita ilmenee.

   

 • Miksi legionellatapaukset ovat lisääntyneet?

  Legionella on yleisesti maaperässä esiintyvä mikrobi, joka on varmasti kautta vuosien aiheuttanut ihmisille infektioita. Suurin osa altistuneista ei sairastu ja perusterveillä henkilöillä infektio voi jäädä diagnosoimatta, koska oireiden oletetaan johtuvan flunssasta. Tietoisuus Legionella-infektion mahdollisuudesta ja parantuneet diagnoosimenetelmät ovat lisänneet taudin tunnistusta, mikä näkyy tilastoissa tapauksien lisääntymisenä. Luvut eivät ole vertailtavissa aiempiin vuosiin, sillä silloin tautia ei osattu etsiä.

 • Ovatko Kekkilän tuotteet aiheuttaneet legionellatapauksia?

  Kekkilän tuotteiden ei ole todettu aiheuttaneen legionellaa.

 • Miten viestitte siitä, että tuotteet saattavat altistaa tartunnalle?

  Kiinnitämme entistä enemmän huomiota tuoteselosteisiin ja pakkausmerkintöihin, sekä tiedottamme asiasta myös verkkosivuillamme. Osallistumme tutkimustoimintaan ja viestintään myös alan muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

 • Miten tutkitte tuotteidenne legionellapitoisuuksia?

  Oleellisinta on tuotteiden oikea käsittely.

  Jos tuotteita säilytetään auringossa, saattavat pitoisuudet nousta. Tuotteissa on aina maaperämikrobeja, mutta oikealla käsittelyllä niistä ei aiheudu vaaraa.

 • Miksei tätä tartuntariskiä ole tuotu aikaisemmin esiin?

  Asia on ollut esillä säännöllisesti, ja on hyvä että siitä aika ajoin muistutetaan. Haitallisiin maaperämikrobeihin liittyvä turvallinen käsittely koskee niin viherrakentamisen kasvualustojen kanssa työskenteleviä ammattilaisia kuin kuluttajia.

 • Mitä on niittymulta?

  Kekkilä valmistaa Niittymultaa, kasvualustaa, joka mahdollistaa kasvillisuuden vaihtelevuuden ja sopii niukkaravinteista ja melko hapanta kasvupaikkaa suosiville lajeille. Kekkilän Niittymultaa on käytetty erilaisissa hankkeissa hyvin tuloksin, joten ota rohkeasti yhteyttä, jos suunnitelmissa on monimuotoisen ympäristön luominen.

Katteet

 • Miksi kuorikatteessa on puuta tai puunlastua?

  Kuorikate saadaan sahateollisuuden kuorinnasta. Nykyisin puita ei oikeastaan kuorita, vaan puun pintaosat sahataan kuorineen pois. Näin kuoren sekaan saattaa ajoittain tulla mukaan puuta.

  Uuden kuorikatteiden luokitusjärjestelmän mukaisesti (Viherympäristöliitto ry, www.vyl.fi) myyjän tulee ilmoittaa karkeasti kuorikatteiden puhtaus, eli esimerkiksi puun määrä kuoren seassa. Kekkilän irtotavarana myytävien kuorikatteiden tuoteselosteessa tämä on ilmoitettu.

 • Miksi kuorikate haisee?

  Toisten mielestä kuori haisee, toisten mielestä se tuoksuu ihanalle havumetsälle. Kauneus taitaa olla haistajan nenässä…

  Kekkilä Kuorikate valmistetaan laadukkaasta männynkuoresta. Tuoreessa havupuussa ja kuoressakin on luonnollisia, puun omia eteerisiä öljyjä, jotka tuoksuvat voimakkaasti muutaman päivän ajan. Kun kuori hieman kuivuu, haju haihtuu itsekseen. Hajusta tai näistä pihka-aineista ei ole haittaa kasveille, eläimille tai ihmisille.

 • Miksi kuorikate on liian tummaa?

  Kuorikatteen väreissä on eroa johtuen niiden maatumisasteesta. Tuore kuori on vaalean ruskeaa, mutta jo vuoden ikäinen kuori voi olla tumman ruskeaa, koska se on alkanut maatua. Sekä vaalea että tumma kuori ovat aivan yhtä hyviä ja käyttökelpoisia. Toisia miellyttää enemmän vaaleanruskea kuorikate ja toisia tummempi. Kuorikate muuttuu kuitenkin aina maatuessaan tummemmaksi, joten vaaleanruskeaa kuorta ei pysty kauaa pihassa ihailemaan.

  Jos pihallasi on ennestään kuorikatetta ja haluat ehdottomasti samanväristä, tarkista laatu etukäteen, vaikka käymällä multa-asemalla.