Kasvualustat

Viivyttävä kasvualusta

Viivyttävä kasvualusta on kivennäisainepitoinen, vettä suodattava ja maltillisesti läpäisevä kasvualusta kehitetty hulevesien käsittelyyn, esimerkiksi biopidätysaltaisiin, tulvaniityille ja kosteikkojen reuna-alueille.  Se parantaa sade- ja sulamisvesien viivyttämistä ja suodattumista sekä mahdollistaa monipuolisen kasvillisuuden käytön hulevesien käsittelyyn varatuilla alueilla.

 

 • Johtokyky

  1 - 4 - 10 mS/m

 • pH

  5 - 5,5 - 6

 • Orgaaninen aines

  8 - 10 - 12 paino-%

 • Tilavuuspaino

  760-950 < kg/m3

Se sopii kasveille, jotka kestävät ajoittaista kuivuutta ja seisovaa vettä.  Voidaan jättää istuttamatta luontaisen kasvipeitteen muodostumista odottamaan. Ravinteisuutta voidaan tarvittaessa säätää kohteen kasvillisuuden mukaan.

Which country site would you like to visit?