Kasvualustat

Niittymulta

Kekkilä Niittymulta on erikoiskasvualusta läpäisevää ja niukkaravinteista kasvupaikkaa suosiville niittykasveille. Sitä voidaan käyttää myös kohteissa, joissa halutaan välttää orgaanisen aineksen huuhtoutumista vesistöihin.

 • pH

  5 – 6 – 6,5

 • Johtoluku

  0,5 – 5 – 10 mS/m

 • Orgaaninen aines

  1 – 2 –4 paino-%

 • Tilavuuspaino

  960 – 1200 < kg/m³

Kasvillisuuden vaihtelevuuden takaamiseksi Niittymultaa ei seulota. Näin niitystä kehittyy monimuotoinen ja vaihteleva, sillä eloperäisen aineksen määrä ja vedenpidätyskyky vaihtelevat kasvualustan eri kohdissa.

Tarkista tuotteen saatavuus asiakaspalvelusta 020 331 404.

Määrää laskiessa ota huomioon että tuote tiivistyy perustusvaiheessa jonkin verran.

Käyttöohjeet

Kasvualusta tulee käyttää mahdollisimman pian toimituksen jälkeen. Varastoidessa lyhyitäkin aikoja tulee kasvualusta peittää kastumisen ja rikkaruohottumisen estämiseksi.

Kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa mullan pinta saattaa vaikuttaa hiekkaiselta tuulen aiheuttaman pintalajittumisen takia. Lajittuminen tapahtuu vain 1–2 mm syvässä pintakerroksessa eikä vaikuta mullan ominaisuuksiin.

Katso video Niittymullan käytöstä

Which country site would you like to visit?