Kasvualustat

Läpäisevä kasvualusta

Läpäisevä kasvualusta on uudenlainen hulevesien hallintaan sopiva, vettä läpäisevä kerroksellinen kasvualustaratkaisu kaupunkiympäristöön. Se sopii puiden, pensaiden ja perennojen istuttamiseen sekä nurmipeitteisille kaistoille ja painanteille, joihin ei kohdistu erityistä kulutusta.

Läpäisevä kasvualusta ottaa hulevedet nopeasti vastaan ja tasaa virtaamahuippuja viemäriverkostossa tai mahdollistaa vesien imeyttämisen pohjamaahan. Samalla kasvit saavat tarvitsemansa veden käyttöönsä.

Läpäisevä kasvualustaratkaisu rakentuu eri karkeusasteiden sepeleistä, joissa ei ole lainkaan nolla-ainesta. Kasvien istutussyvyydellä hienompaan sepeliin on sekoitettu ravinteita ja kosteutta pidättävää hienoainesta, esimerkiksi kompostia. Tarvittaessa väliin tulee siirtymäkerros, joka estää hienomman materiaalin sekoittumisen pohjakerrokseksi tulevaan karkeampaan sepeliin. Kasvien juuret saavat happea ja kasvavat nopeasti syvälle, koska kasvualustan huokostilavuus on suuri.

Katso video Läpäisevästä kasvualustasta

Which country site would you like to visit?