Kekkilän tuotekehitystä jo yli 90 vuoden ajan

Kekkilän tuotekehityksen lähtökohtana on intohimoinen suhtautuminen multaan. Kehitämme jatkuvasti entistä parempia ratkaisuja kasvattamiseen, kierrätykseen ja puutarhanhoitoon.

Näin Kekkilän tuotteet syntyvät

Tuotekehityksemme lähtökohtana on kehittää kuluttajille ja ammattilaisille entistä parempia tuotteita kasvien kasvattamiseen ja puutarhahoitoon.
Tiettyyn käyttötarkoitukseen parhaiten sopivan tuotteen kehittäminen lähtee tarpeesta. Tuotesuunnittelu ja erilaisten tuoteideoiden jalostaminen valmiiksi tuotteiksi on jatkuva prosessi. Useista ehdokkaista vain parhaat etenevät eri testausvaiheiden kautta tuotannon suunnitteluun. Tuotteen toimivuudelle on tärkeää löytää parhaat mahdolliset raaka-aineet, myös ympäristö- ja kierrätysnäkökohdat huomioiden. Tuotetestausta tehdään myös yhteistyössä alan eri toimijoiden ja käyttäjäryhmien kanssa.

Valmis tuote tarvitsee hyvän ja informatiivisen pakkauksen. Pakkaussuunnittelussa käytämme osaavia yhteistyökumppaneita ja testaamme tuotepakkausten toimivuutta jatkuvasti. Tärkeintä on kuitenkin se, että tuotteidemme avulla sinun on helppo onnistua.

Mitä on turve ja miksi sitä käytetään?

Turve on on kosteissa, hapettomissa oloissa osittain hajonnutta kasviainesta. Puhtaassa luonnon raaka-aineessa on paljon ominaisuuksia, joiden ansiosta se soveltuu erinomaisesti kasvualustaksi ja seosmultien raaka-aineeksi. Turpeen monien etujen ja sen kotimaisen, vastuullisen tuotannon ansiosta kasvit kasvavat siinä tulevaisuudessakin.

Kekkilän turve on korkean laatunsa ansiosta myös ammattiviljelijöiden arvostama kasvualusta ympäri maailman.

Turve

Miten Kekkilä tuottaa turvetta?

Turvetuotannolla tarkoitetaan turpeen nostamista suosta käyttöä varten. Tuotannossa suo raivataan kasvillisuudesta, ojitetaan ja muokataan tasaiseksi kentäksi kuivattamista varten. Perusperiaatteemme turpeen tuottamisessa on yksinkertainen.

 • Valitsemme alueen

  Koskematonta tai suojeltua suoaluetta? Siirrymme toisaalle.

 • Suunnittelu ja lupien haku

  Turvetuotantoa valvotaan erittäin tiukoin säännöstelyin. Tämä on hyväksi sekä meille että ympäristölle.

 • Valmistelu ja tuotanto

  Käytämme aina parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT). Se tarkoittaa fiksuja tuotantotapoja ja puhdasta ympäristöä.

 • Jälkikäyttö

  Varmistamme, että suot voivat hyvin korjuun päätyttyä.

Kuinka suuri osa maasta käytetään turvetuotantoon?

 • 0,6%

  Turvetuotanto

 • 3,6%

  Maatalous

 • 12,2%

  Suojeltua metsää

 • 32,4%

  Koskematonta metsää

 • 51,2%

  Istutettua metsää