Turvallisesti leikkeihin

Maailmaa tutkiville lapsille tapahtuu leikin tiimellyksessä paljon arviointivirheitä. Tämä asettaa korkeat vaatimukset leikkipaikkojen turvallisuudelle.

Turvallisesti leikkeihin

Turvakatetta toimitetaan sekä 1000 litran suursäkeissä, että täysinä kuormina (n. 120m2). asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja se pysyy paikallaan kohtuullisen hyvin myös kaltevilla pinnoilla. Haketta suositellaan asennettavan noin 30 senttimetrin paksuinen kerros, tällöin myös kovemman kulutuksen alueille jää riittävästi joustavaa kerrosta katteen siirtymisestä huolimatta. Yli kahden metrin putoamiskorkeudella kerrospaksuus on yhteensä 40 cm. Huoltotoimenpiteenä katekerroksen tasaaminen onkin tärkeää.

Kohteen olosuhteista riippuen katteen käyttöikä turva-alustana on useita vuosia, joten maatuminen on hidasta verrattuna tavalliseen kuorikatteeseen. Siinä, missä turvahiekan hävittäminen voi olla kallista, on turvakate helppo kompostoida tai käyttää uudelleen istutusten kattamiseen.

Turvakatteella katetussa puistossa saa reippailla turvallisesti – äidille esitetystä taidonnäytteestä jää muistoksi vain pieni mustelma, mutta sitäkin punaisemmat posket.