Turvallisesti leikkeihin

Maailmaa tutkiville lapsille tapahtuu leikin tiimellyksessä paljon arviointivirheitä. Tämä asettaa korkeat vaatimukset leikkipaikkojen turvallisuudelle.

Turvallisesti leikkeihin