Hyvä piha huomioi kestävän kehityksen

Kestävä kehitys asettaa uusia vaatimuksia myös pihojen suunnittelijoille ja rakentajille. Pihan ympäristöystävällisyys on huomioitava niin suunnittelussa, rakentamisessa kuin käytössäkin.

Viher- ja ympäristörakentajat ry (VYRA) kouluttaa jäseniään viherrakennusalalla, ja kestävän kehityksen mukaisen ajattelutavan vahvistuminen on huomattu sielläkin.

– Trendinä on, että tilaajat pyrkivät minimoimaan ympäristöpäästöt pihojen rakentamisessa. Paikalla olevaa luontoa ja maanmuotoja hyödynnetään ja maamassat pyritään käyttämään uudelleen. Tämä on hyvä asia, koska silloin rakentamisen aikainen rekkaralli ja päästöt vähenevät, Vyran (edellinen) toiminnanjohtaja Ilkka Väre perustelee.

– Rakentamisen aikaisista hiilidioksidipäästöistä ei vielä yleensä vaadita laskelmia tarjouspyynnöissä, mutta sitä kohti mennään. Esimerkiksi Oslossa on jo määrätty maksimipäästöt viherrakentamisessa. Sen myötä esimerkiksi viherrakentamisessa käytettävät koneet ovat muuttuneet yhä enemmän sähkökäyttöisiksi. Helsingin kaupunkikin on jo laskenut suurimpien ympäristörakennuskohteidensa hiilidioksidipäästöt, Väre tietää. Kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin (KESY) Väre nimeää viherrakentamisen isoksi kuvaksi. Tilaajat ottavat kestävän ympäristörakentamisen kriteerit ja vaatimukset huomioon.

– Pihoista halutaan aikaisempaa monikäyttöisempiä ja  pitkäikäisempiä. Esimerkiksi pihojen kivi- ja puurakentaminen on lisääntynyt, mikä nostaa pihojen arvoa ja toki myös rakentamiskustannuksia. Pihoille halutaan myös ihmisten yhdessäoloon  kannustavia elementtejä. Sosiaalisen toiminnan mahdollistaminen on yksi hyvän ja kestävän kehityksen mukaisen pihan ominaispiirre.

Tilaajat pyrkivät minimoimaan ympäristöpäästöt pihojen rakentamisessa. Paikalla olevaa luontoa ja maanmuotoja hyödynnetään ja maamassat pyritään käyttämään uudelleen.

Viher- ja ympäristörakentajien toiminnanjohtaja Ilkka Väre kannustaa piharakentajia huomioimaan kestävän ympäristörakentamisen periaatteet. ”Ympäristön huomioiminen on vahvasti nykypäivää ja parantaa myös yrityksen liiketoiminnan kannattavuutta".